ГКП ''Семей Водоканал''

www.semey-vodokanal.kz

 

с 1 января 2019 года по 30 апреля 2019 года будут снижены предельные уровни тарифов для населения


ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА

 

2018 жылғы 7 қарашада Қауіпсіздік Кеңесінің отырысында берілген Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасын орындау шеңберінде, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің 2018 жылғы 14 желтоқсандағы шығыс № 05-02/3573 хатымен келісілген «Семей Водоканал» МКК 2018 жылғы 5 желтоқсандағы №01-539П бұйрығымен 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 2019 жылғы 30 сәуіріне дейін тарифтерінің шекті деңгейлерін төмендетті:

 сумен жабдықтау қызметтеріне:

 тұрғындар үшін ҚҚС-сыз 50,14 теңге/м3 бастап ҚҚС-сыз 47,63 теңге/м3 дейін (төмендету 5%);

суды бұру қызметтеріне:

 тұрғындар үшін ҚҚС-сыз 44,34 теңге/м3 бастап ҚҚС-сыз 42,12 теңге/м3 дейін (төмендету 5%).

 

 

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В рамках исполнения поручения Президента Республики Казахстан, данного на заседании Совета безопасности 7 ноября 2018 года, приказом ГКП «Семей Водоканал» от 5 декабря 2018 года № 01-539П, согласованным Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области письмом от 14 декабря 2018 года за исх .№ 05-02/3573, с 1 января 2019 года по 30 апреля 2019 года снижены предельные уровни тарифов:

 на услуги водоснабжения:

для населения с 50,14 тенге/м3 без НДС до 47,63 тенге/м3 без НДС (снижение на 5%);

 на услуги водоотведения:

для населения с 44,34 тенге/м3 без НДС до 42,12 тенге/м3 без НДС (снижение на 5%).

Комментарии:

запрещены

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ :

ГКП ''Семей Водоканал''