ГКП ''Семей Водоканал''

www.semey-vodokanal.kz

 

Назар аударыңыздар! Внимание!


"Семей Су Арнасы" МКК "табиғи монополиялар туралы" ҚР 27.12.2018 ж. №204-VI Заңының 24-бабына сәйкес сумен жабдықтауға және су бұруға техникалық шарттар беру "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы "КЕАҚ арқылы жүзеге асырылады.

ГКП "Семей Водоканал" сообщает, согласно ст.24 Закона РК "О естественных монополиях" от 27.12.2018г №204-VI выдача технических условий на водоснабжение и водоотведение осуществляется через НАО "Государственная корпорация" "Правительство для граждан".

Құрметті тұтынушылар! Уважаемые потребители!


Құрметті тұтынушылар!

      «Семей Водоканал» МКК Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Абай облысы бойынша департаментінің 05.07.2024 жылғы №45-ОД және 46-ОД бұйрықтарымен 01.07.2024 жылдан бастап 30.06.2025 жылға дейінгі кезеңде тарату желілері бойынша бекітілген тарифтердің сумен жабдықтау және су бұру қызметтеріне арналған инвестициялық бағдарламаның өзгеруіне, электр энергиясы құнының өзгеруіне, жалақы деңгейінің экономикалық қызмет түрлері бойынша орташа деңгейге дейін көтерілуіне байланысты 11.07.2024 жылдан бастап сарқынды суларды бұруға бекітілген тарифтердің өзгергені туралы хабардар етеді:


 

Тұтынушылар тобы

Сумен жабдықтау,

теңге/м3

Су бұру, 

теңге/м3

ҚҚС есепке алмағанда

ҚҚС есепке алғанда

ҚҚС есепке алмағанда

ҚҚС есепке алғанда

 

Орташа тариф

148,49

166,31

118,01

132,17

1

халық санатына жататын жеке тұлғалар

71,00

79,52

60

67,20

2

жылу энергиясын өндірумен айналысатын кәсіпорындар, жылу энергиясын өндіру процесінде өз қажеттіліктері үшін су тұтыну көлемі және ыстық сумен жабдықтау қызметтерін көрсету кезіндегі толықтыру көлемі (ашық ыстық сумен жабдықтау жүйесі бар), жылу энергиясын беруді және бөлуді жүзеге асыратын кәсіпорындар, техникалық ысыраптардың бекітілген нормативтік нормативтерінің көлемі шегінде сумен жабдықтау және (немесе) су бұру саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсететін ұйымдар

71,00

79,52

60

67,20

3

бюджеттік қаражат есебінен ұсталатын ұйымдар

971,90

1088,53

293

328,16

 

4

тұтынушылардың бірінші, екінші және үшінші топтарына кірмейтін басқа тұтынушылар

282,00

315,84

183

204,96


Уважаемые потребители!

      ГКП «Семей Водоканал» уведомляет потребителей об изменении с 11.07.2024г. тарифов, утвержденных приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Абай от 05.07.2024 года за № 45-ОД и 46-ОД на период с 01.07.2024г. по 30.06.2025г. на услуги по подаче воды по распределительным сетям и по отводу сточных вод в связи с изменением инвестиционной программы на услуги водоснабжения и водоотведения, изменением стоимости электроэнергии, поднятием уровня заработной платы до среднестатистической по видам экономической деятельности:

 

 

Группы потребителей

Водоснабжение,

тенге/м3

Водоотведение,

тенге/м3

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

 

Средний тариф

148,49

166,31

118,01

132,17

1

физические лица, относящихся к категории население

71,00

79,52

60

67,20

2

предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения (при открытой системе горячего водоснабжения), предприятия, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии,  в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения

71,00

79,52

60

67,20

3

организации, содержащиеся за счет бюджетных средств

971,90

1088,53

293

328,16

 

4

прочие потребители, не входящие в первую, вторую и третью группу потребителей

282,00

315,84

183

204,96

 

Жария тыңдау! Публичные слушания!


"Семей Водоканал" МКК 2024 жылдың I-жартыжылдығында кәсіпорынның сумен жабдықтау және су бұру қызметтерін ұсыну жөніндегі қызметі туралы жария тыңдау өткізеді. Тыңдау 31.07.2024 ж. сағат 14.00-де Семей қ.,Шөже Қаржаубайұлы к-сі, 249 “Семей Водоканал” МКК залында өтеді.


ГКП «Семей Водоканал» проводит публичные слушания о деятельности предприятия по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения за I-полугодие 2024 года. Слушания состоятся 31.07.2024г. в 14.00 в зале ГКП «Семей Водоканал», г.Семей, ул.Шоже Каржаубайулы, 249.

Об изменении тарифа


Уважаемые потребители!
ГКП «Семей Водоканал» уведомляет потребителей об изменении тарифа с 11.07.2024г. согласно приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Абай от 05.07.2024г, на период с 01.07.2024г. по 30.06.2025г. на услуги по подаче воды по распределительным сетям и по отводу сточных вод в связи с изменением инвестиционной программы на услуги водоснабжения и водоотведения, изменением стоимости электроэнергии, поднятием уровня заработной платы до среднестатистической по видам экономической деятельности.

Назар аударыңыздар! Внимание!


Су құбырларының жаңа желілері пайдалануға берілуіне байланысты 05.08.2024 жылдан бастап ескі су құбыры бойынша су беру толығымен тоқтатылады. Осыған байланысты «Семей Водоканал» МКК барлық абоненттерге су құбырын жаңа сумен жабдықтау желілеріне қайта қосуды жүргізуді тапсырып отыр. Су құбырын іске қайта қосу жүргізілмеген жағдайда сумен жабдықтаудың болмауы үшін барлық жауапкершілік Тұтынушыға жүктеледі.
Оң жақ жағалау:
1. Восточный кенті;
2. Сейітов көшесі (Водников көшесінен Татимов көшесіне дейін);
3. Затон (Новый тұйық көшесі, Волочаевская, Трудовая, Кожкомбинатская, Комбинатская, Подхозная, 2-ші Ақкөл, Сәтпаев (Ақкөл көшесінен 18-Загородная көшесіне дейін, Ақкөл көшесінен 4-Загородная көшесіне дейін); 18-Загородная).
4. Раздельная көшесі (18-Загородная көшесінен 2-Загородная көшесіне дейін).
Сол жақ жағалау:
1. Строительный тұйық көшесі (Щорс көшесінен 2-тұйық көшеге дейін)
2. Народная к-сі (Бөгенбайұлы к-сінен Лесопилтная к-сіне дейін)
Анықтама үшін: тел. 51-56-53С вводом в эксплуатацию новых линий водопроводов с 05.08.2024 года полностью прекращается подача воды по старому водопроводу. В связи с этим ГКП «Семей Водоканал» предписывает всем абонентам произвести переподключения ввода водопровода к новой линий водоснабжения.В случае не проведения переврезки ввода водопровода вся ответственность за отсутствие водоснабжения возлагается на Потребителя.
Правый берег:
1. поселок Восточный;
2. ул. Сеитова (от ул. Водникова до ул. Татимова);
3. Затон (пер. Новый, ул.Волочаевская,Трудовая,Кожкомбинатская,Комбинатская,Подхозная, 2-я Аккульская, Сатпаева (от Аккульской до 18-Загородной,от Аккульской до 4-Загородной); 18-Загородняя).
4.ул.Раздельная (от 18-Загородной до 2-Загородной).
Левый берег:
1.переулок Строительный(от ул. Щорса до 2- переулка.)
2. Ул. Народная (от Богенбайулы до Лесопильной)
Для справок: тел. 51-56-53

Назар аударыңыздар! Внимание!


ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,

УЧРЕЖДЕНИЙ И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

 

ГКП «Семей Водоканал» доводит до сведения горожан, что в связи с планово-предупредительными работами по подготовке систем водоснабжения города к предстоящему отопительному сезону, а также одномоментной промывкой и дезинфекцией водопроводных сетей в период производства работ:

  • с 20.00 часов 29 мая до 20.00 часов 30 мая 2024 года подача холодной воды будет временно приостановлена в жилые дома и иные здания расположенные в правобережной части города.
  • с 20.00 часов 05 июня до 20.00 часов 6 июня 2024 года подача холодной воды будет временно приостановлена в жилые дома и иные здания расположенные в левобережной части города.

В указанный период, в случае наличия воды в трубопроводах, употребление воды категорически запрещается.

Просьба к жителям города, руководителям предприятий и учреждений города обеспечить необходимый суточный запас воды и предпринять все меры для нормальной работы и пожаротушения.

Администрация ГКП «Семей Водоканал» приносит свои извинения за причиненные неудобства.

Подробности можно узнать по телефону 51-60-90.

 

КӘСІПОРЫНДАР, МЕКЕМЕЛЕР БАСШЫЛЫҒЫ МЕН

ҚАЛА ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ  НАЗАРЫНА!

«Семей Водоканал» МКК қаланың сумен жабдықтау жүйелерін алдағы жылу беру маусымына дайындау бойынша жоспарлы профилактикалық жұмыстарға байланысты, сондай-ақ сумен жабдықтау желілерін бір мезгілдік тазалау және дезинфекциялау жұмыстарын жүргізуге байланысты қала халқы назарына жеткізеді:

- 2024 жылдың мамыр айының 29 күні сағат 20.00-ден 30 күні 20.00-ге дейін қаланың оң жағалау бөлігінде орналасқан тұрғын үйлер мен басқа да ғимараттарда суық су беру уақытша тоқтатылады;

- 2024 жылдың маусым айының 05 күні сағат 20.00-ден 06 күні 20.00-ге дейін қаланың сол жағалау бөлігінде орналасқан тұрғын үйлер мен басқа да ғимараттарға суық су беру уақытша тоқтатылады;

Көрсетілген кезеңде құбырларда су болған жағдайда  суды пайдалануға қатаң тыйым салынады.

Қала тұрғындары, кәсіпорындар мен мекемелер басшылығына өтініш: өрт сөндіру мен толық жұмыс жасауға барлық жағдайды жасап, тәуліктік су қорын дайындап алуларыңыз қажет!

МКК «Семей Водоканал» әкімшілігі келтірілген қолайсыздықтар үшін  кешірім сұрайды.

Толық ақпаратты 51-60-90 телефоны арқылы білуге ​​болады.

Назар аударыңыздар! Внимание!


                    ГКП «Семей Водоканал» проводит  публичные слушания о деятельности предприятия по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения за 2023год. Слушания состоятся 29.04.2024г. в 14.00 в зале ГКП «Семей Водоканал»,  г.Семей,  ул.Шоже  Каржаубайулы, 249.

 

                  «Семей Водоканал» МКК 2023 жылдың  сумен  жабдықтау және су бұру қызметтері ұсыну бойынша кәсіпорынның қызметі туралы тыңдау жүргізілетін хабарлайды. Тыңдау  2024 жылдың  24 сәуірде сағат 14:00 Семей қаласы, Шөже Қаржаубайұлы көшесі, 249 үй,  «Семей Водоканал»  МКК мәжіліс залында өтеді.

Біз қызметкерлерді іздейміз!!! / Мы ищем сотрудников !!!


Біз қызметкерлерді іздейміз!!!

«Семей Водоканал» МКК

 

-өндiрiстiк-техникалық бөлiміне пайдалану жөнiндегi инженер

(жоғары техникалық білім);

 

-қаржы бөлімінің бухгалтері (жоғары немесе орта қаржылық білім);

 

-жоспарлау-экономикалық бөлімінің экономисі (жоғары немесе орта қаржы-экономикалық білім);

 

Біз не ұсынамыз:

- Сіздің жұмысыңыз үшін лайықты жалақы;

- Сіз үшін қолайлы жұмыс кестесі 8-00-ден 17-00-ге дейін, түскі үзіліс 12-00-ден 13-00-ге дейін;

- Толық әлеуметтік пакетпен ресми жұмысқа орналасу,

- Банк картаңызға жалақыны уақтылы төлеу;

- Қатаң бес күндік жұмыс кестесі және жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы + экология бойынша демалыс;

- Өзін-өзі іске асыру және бөлім басшысына дейін және одан жоғары мансаптық өсу мүмкіндігі;

- Ұжымдағы, жұмыс орнындағы достық атмосфера;

- Ауа баптағышы және заманауи кеңсе техникасы бар жайлы жұмыс кабинеті.

Қызығушылық танытсаңыз, біз Сізді күтеміз.

 

Анықтама үшін: 8-722-2-51-55-54 08:00-ден 17:00-ге дейін.

 

Мы ищем сотрудников !!!

ГКП «Семей Водоканал» требуются:

 

- инженер по эксплуатации производственно-технического отдела

 (высшее техническое образование);

 

-бухгалтер финансового отдела(высшее или среднее финансовое образование);

 

-экономист планово-экономического отдела (высшее или среднее финансово-экономическое образование);

  

Что мы предлагаем:

- достойную зарплату за Вашу работу;

- удобный для Вас график работы с 8-00 до 17-00, с перерывом на обед

с 12-00 до 13-00 часов;

-  официальное трудоустройство с полным  социальным пакетом,

- своевременная выплата заработной платы на Вашу банковскую карту;

- строгая пятидневка и ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск+отпуск по экологии;

- возможность самореализации и карьерного роста до начальника отдела и выше;

-  дружественную атмосферу в коллективе, на рабочем месте;

- комфортный рабочий кабинет с кондиционером и современной офисной техникой.

Заинтересовались, мы ждем Вас.

 

Тел. для справок: 8-722-2-51-55-54  с 08-00 по 17-00 часов.

 

Cумен жабдықтау уақытша тоқтатылады / Отключение воды


21.12.2023ж. Уранхаев к-сі бойындағы Д-100мм құбырындағы авариялық жағдайға байланысты Уранхаев 59, 60, 61, 62, 65, Момышұлы 35, 37, Уалиханов 108, 112, ЦПТ 2 мекенжайлары бойынша сумен жабдықтау 9.00-ден авариялық жағдай толық жойылғанға дейін сумен жабдықтау уақытша тоқтатылады. Тұрғындардан қажетті су қорын қамтамасыз етуді сұраймыз. Семей Водоканал МКК келтірілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұрайды.


21.12.23 г. В связи с аварийной ситуацией на трубе Д-100мм по ул. Уранханва 59. с 9.00 до полного устранения будет приостановлено водоснабжение по адресам: Уранхаева:59, 60, 61, 62, 65, Момышулы 35, 37. Валиханова: 108, 112 ЦТП 2. Жителей просим обеспечить необходимый запас воды. ГКП Семей Водоканал приносит свои извинения за причинённые неудобства.

 

Cумен жабдықтау уақытша тоқтатылады / Отключение воды


17.12.2023ж. Д-100мм құбырындағы авариялық жағдайға байланысты 12:15-тен басталып, авариялық жағдайды толық жойғанға дейін келесі көшелер бойынша сумен жабдықтау уақытша тоқтатылады: Красин к-сі, Пржевальский к-сі, Космонавты к-сі, Шымкеттік к-сі, Белибаев к-сі. "Семей Водоканал" МКК келтірілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұрайды.

17.12.2023г. в связи с аварийной ситуацией на трубе Д-100мм c 12:15 до полного устранения будет приостановлено водоснабжение по адресам: ул. Красина , Пржевальского , Космонавтов ,Чимкентская ,Белибаева. ГКП «Семей Водоканал» приносит свои извинения за причинённые неудобства.

 


Назад Вперед
Наверх
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ :

ГКП ''Семей Водоканал''